पोखरामा यस्तो बन्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान