पीपीएल : कुशल महं‌गा खेलाडी, शक्ति गौचन र सागर पुन रिलिज